Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 75 : ~だろうと ( Dù là….dù là….không liên quan )

Giải thích:

Diễn tả ý nghĩa dù là X hay dù là Y thì không liên quan gì cả, cho dù bất cứ ai.

Ví dụ:

子供だろうと、大人だろうと、法を守らなければならないのは同じだ。
 
Trẻ con hay người lớn thì cũng phải tuân thủ pháp luật
 
彼は、山田さんだろうと、加藤さんだろうと、反対する者は容赦しないと言っている。
 
Anh ta nói là sẽ không tha thứ cho những người phản đối dù là Yamada hay Kato
Chú ý:
Tương tự mậu câu Nだろうが、 Nだろうが

Được đóng lại.