Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 56 : ~ながらも ( Mặc dù, tuy nhiên )

Ví dụ :

細々ながらも商売を続けている。
 
Tôi còn tiếp tục mua bán, tuy là nhỏ giọt thôi
 
ゆっくりながらも作業は少しずつ進んでいる。
 
Tuy chậm nhưng công việc đang từng bước tiến triển

 

Được đóng lại.