Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 50 : ~だけまし ( Tốt hơn )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp biểu thị sự việc đó so với những cái khác là quá tốt rồi, còn mong muốn gì hơn nữa.

Ví dụ:

風邪でのどが痛いが、熱が出ないだけましだ。
 
Tôi bị cảm nên đau họng, nhưng kể cũng còn may vì không bị sốt.
 
さいふをとられたが、パスポートが無事だっただけまだましだ。
 
Tôi bị đánh cấp mất ví tiền nhưng kể cũng còn may, hộ chiếu vẫn còn nguyên

Được đóng lại.