Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 49 : ~かいもなく/~がいもなく ( Mặc dù, cố gắng, nhưng )

Giải thích:

Thể hiện ý nghĩa cho dù có cố gắng, nổ lực thì cũng không có kết quả như kỳ vọng, mong đợi.

Ví dụ:

努力のかいもなく、失敗した。
 
Mặc dù nỗ lực nhưng đã thất bại
 
応援したかいもなく、うちの高校は負けてしまった。
 
Mặc dù đã cổ vũ nhưng học sinh cấp 3 của trường vẫn bị thua.

Được đóng lại.