Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 47 : ~てやまない ( Rất… )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp biểu thị trạng thái cực độ và kéo dài.

Ví dụ:

彼女は、女優をしていた間、ずっとその役にあこがれてやまなかった。
 
Trong suốt thời gian làm diễn viên, cô ấy vẫn hằng ao ước được đóng vai đó.
 
今イマイは一生そのことを後悔してやまなかった。
 
Suốt đời anh Imai vẫn hối hận không nguôi về chuyện đó.
 
あの方は私の父が障害尊敬してやまなかった方です。
 
Đấy là người mà suốt đời cha tôi vẫn hằng tôn kính.
 

Được đóng lại.