Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 160 : ~ひょうしに(~拍子に) Vừa…….thì

Giải thích:

Diễn đạt với hình thức [A拍子にB] với ý nghĩa [cùng lúc với A nhưng chẳng ngờ trở thành B], trong đó B diễn tả sự việc xảy ra ngoài dự báo.

Ví dụ:

ふとした拍子に、忘れたことを思い出したんです。
 
Vừa tình cờ ngẫu nhiên thì nhớ lại chuyện đã quên
 
待ち上げた拍子に、買い物袋が壊れた。
 
Vừa nhấc lên thì túi đựng đồ mua đã rách
 
ぶつかった拍子に、携帯電話を落とした。
 
Vừa đụng vào thì đã làm rớt cái điện thoại di động
 

Được đóng lại.