Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 157 : ~ばそれまでだ ( Chỉ còn cách )

Giải thích:

Không có cách thích hợp nào khác, phải làm như thế, đành phải
Thể hiện quyết tâm của người nói
Nếu….xảy ra, tất cả trở nên vô nghĩa

Ví dụ :

親があくまで反対するなら、家を出るばそれまでだ。
 
Nếu ba mẹ cứ phản đối, tôi chỉ còn cách bỏ nhà đi
 
いくらお金をためでも、死んでしまえばそれまでだ。
 
Dù có cố làm ra nhiều tiền, chết đi thì cũng vô nghĩa
 
いくら性能がよい機械でも使いこなせなければそれまでだ。
 
Máy móc có tính năng hay đến mấy nếu không sử dụng thành thạo thì cũng vô ích
 

Được đóng lại.