Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 133 : ~ならまだしも ( Nếu…được rồi, đằng này )

Ví dụ :

注意されて謝るならまだしも、逆に開き直っている。
 
Bị nhắc nhở nếu xin lỗi là được rồi, đằng này tỏ ra rất nghiêm túc
 
2,3人ならまだしも、一度10人も休まれては困ります。
 
Nếu 2, 3 người thôi thì được, đằng này nghỉ một lúc 10 người sẽ khó khăn đấy.
 
子供ならまだしも、もう30歳の大人だから、絶対に許さない。
 
Nếu là con nít thì cũng chấp nhận được, đằng này đã 30 tuổi rồi nên không thể tha thứ được.
 

Được đóng lại.