Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 12 : ~まみれ ( Bao trùm bởi, mình đầy )

*Giải thích:
 
Chỉ dùng với giới hạn chất lỏng (máu, mồ hôi, bùn…) hay dạng bột, hạt mịn nhỏ (bụi, bột, cát….) nên với những từ như 傷(vết thương),
 
間違い (sai) , 借金 (tiền nợ) thì phải dùng với~だらけ
 
Phải là trạng thái bị bao phủ, bao trùm hoàn toàn thì mới dùng~まみれ , trường hợp còn lại phải dùng~だらけ
 
Diễn tả sự do bẩn bám đầy bề mặt
 
*Ví dụ:
 
子供たちは汗まみれになっても気にせずに遊んでいる。
 
Đám trẻ mồ hôi nhẽ nhại, nhưng chúng vẫn chơi mà không để ý gì.
 
あの仏像は何年も放っておかれたので、ほこりまみれだ。
 
Bức tượng Phật đó bị bỏ mặc mấy năm nay rồi nên mình đầy bụi.
 
犯行現場には血まみれのナイフが残されていた。
 
Một con dao dính đầy máu bị bỏ lại hiện trường
 

Được đóng lại.