Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 仕 ( Sĩ )

Kanji:

Âm Hán:

Nghĩa: 

Học trò, Quan, Coi sóc, làm việc

Kunyomi ( 訓読み ).

つか (える)

Onyomi ( 音読み ).

シ, ジ

Cách viết:

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
仕えるつかえるphụng sự; phục vụ
仕上げるしあげるđánh bóng; hoàn thiện
仕事しごとcông việc; việc làm
仕事が出来たしごとができたcông việc đã làm xong
仕え女つかえめNgười hầu gái

Được đóng lại.