Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N4 ] Câu 5 : ~と~ ( Hễ mà )

 

Giải thích:
 
Diễn tả những sự việc diễn ra hiển nhiên . Dùng để diễn tả cách sử dụng máy móc, thiết bị. Dùng để chỉ đường
 
Ví dụ:
 
酒を飲むと顔が赤くなる。
 
Hễ uống rượu là mặt đỏ
 
水は100度 になると沸騰する。
 
Hễ lên đến 100 độ thì nước sẽ sôi
 
このボタンを押すとドアは開きます。
 
Ấn nút này thì cửa sẽ mở
 
ここをまっすぐ行くと右手に大きな建物が見えます。
 
Từ đây, đi thẳng sẽ thấy một tòa nhà to bên tay phải

Được đóng lại.