Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 23 : ~たい~ ( Muốn )

* Giải thích:
 
Khi động từ được dùng cùng với thì ta gọi là thể của động từ. Ví dụ trong「かいます」, thì 「かい」được gọi 「 ます」là của「かいます」
Động từ thể「ます たい」. Đây là cách nói của sự “muốn làm” một cái gì đó.Cách nói này dùng để biểu thị ý muốn của bản thân người nói, và để hỏi về ý kiến của người nghe.Ngoài 「を」thì không có trợ từ nào dùng thay thế「が」Động từ thể 「ます たい」chia cách tương tự như tính từ đuôi「い」
 
* Ví dụ:
 
日本へ行きたいです。
 
Tôi muốn đi Nhật
 
寿司を食べたいです。
 
Tôi muốn ăn sushi
 
歯が痛いですから、何も食べたくないです。
 
Vì đau răng nên tôi không muốn ăn gì
 
* Chú ý:
 
Mẫu câu 「たいです」không thể dùng để biểu thị ham muốn của người thứ ba.
 
Mẫu câu [ động từ thể たいです] không thể dùng để mời người nghe dùng một thứ gì hay làm gì.
 
 
Ví dụ, trong trường hợp muốn mời người nghe uống cà phê thì không nói
 
[コーヒーが飲みたいですか?」mà nói là「コーヒーが飲みませんか?」

Được đóng lại.