Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO ニュース ] 日本に住んでいる外国人 インターネットでビザの書類が出せる

日本にっぽんんでいる外国人がいこくじん インターネットでビザの書類しょるいせる

*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

単語たんご

ビザ

    1.外国がいこくからひと旅券りょけん調しらべ、そのくにはいることをみとめる許可証きょかしょう査証さしょう

書類

    1.ものきつけ。文書ぶんしょ

期間

    1.あるときからあるときまでとめられたあいだ

申し込み

    1.もうしこむこと。

Được đóng lại.