Cùng nhau học tiếng nhật

やたらに

—***—

Cấu trúc

やたらに  ( Một cách kinh khủng )

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Chỉ mức độ dữ dội, tình trạng không trật tự. Cũng sử dụng dạng 「やたらと」. Cũng có cách nói là 「むやみやたらに」,「めったやたらに」.

Được đóng lại.