Cùng nhau học tiếng nhật

そして

—***—

Cấu trúc 1

そして < liệt kê > và

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Dùng để thêm vào khi liệt kê sự vật, Sự việc. Về đại thể, giống với 「それに」, nhưng 「そして」 thiên về văn viết hơn.

Cấu trúc 2

そして < trình tự > và

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.