Cùng nhau học tiếng nhật

からみる

—***—

Cấu trúc 1

Nからみると ( Đối với N / theo nhận định của N )

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Dùng với dạng 「Nからみると/みれば/みたら」 để diễn tả ý nghĩa “nếu đứng trên lập trường nào đó để xét đoán”. Đồng nghĩa với「からいうと」 nhưng nó khác với 「からいうと」 ở chỗ : nó có thể gắn trực tiếp với một danh từ chỉ người, còn 「からいうと」 thì không.

Cấu trúc 2

Nからみて ( Căn cứ trên N )

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Diễn tả căn cứ của sự phán đoán.

Được đóng lại.