Cùng nhau học tiếng nhật

お…くださる

—***—

Cấu trúc

お…くださる ( Làm cho / làm giúp )

[おR-くださる]  [ごNくださる]

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Sử dụng động từ dạng liên dụng hoặc các danh từ Hán Nhật chỉ hành vi. Là cách nói tôn kính giống như 「てくださる」 , nhưng trang trọng và lịch sự hơn. Trường hợp sử dụng chung với các danh từ Hán Nhật chỉ hành vi như câu (2), thường có dạng「ごNくださる」 , nhưng trường hợp 「電話する」 thì sử dụng 「お電話くださる」. Có thể dùng hình thức 「おR-ください」 để mời hoặc yêu cầu một việc gì đó một cách lịch sự như câu (4). → tham khảo【お…する】

Được đóng lại.