[ Ngữ Pháp N5 ] Động từ thể ない

Trong tiếng Nhật, động từ được chia theo nhiều thế khác nhau.

Trong đó thể nai [Vない]  là thể phủ định dạng ngắn.

Ở hình thức này, cách chia sẽ khác nhau tùy theo động từ thuộc nhóm nào.

 

Bảng chia theo nhóm
 

[ Động từ Nhóm I ]

 

 
(Ví dụ)
○う
○つ ○って
○る
かう わない
まつ たない
つくる →つくらない
○ぬ
○ぶ ○んで
○む
しぬ なない
あそぶ あそばない
よむ まない
○く おいて
かく かない
○ぐ ○いで
およぐ およがない
○す ○して
はなす はなさない
 
[ Động từ Nhóm II ]
 
 
(Ví dụ)
○る
 
おきる おきない
たべる たべない
 
[ Động từ Nhóm III ]
 
 する しない
くる こない
 
*Chú ý động từ ある sẽ là ない
 
*Nâng cao: một số ví dụ sử dụng thể ない
 
明日(あした)学校(がっこう)()かない。
    Ngày mai tôi sẽ không đến trường.

日本(にほん)()ったことがない。
     Tôi chưa từng đi Nhật.

(あさ)(はん)()べないことがある。

    Cũng có khi tôi không ăn sáng.