Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N4 ] Câu 55 : ~ように ( Để làm gì đó….. )

Giải thích:

 

Động từ 1 biểu thị một mục đích hay mục tiêu, còn động từ 2 biểu thị hành động có chủ ý để tiến gần tới hoặc đạt tới mục tiêu hoặc mục đích đó.

 

Ví dụ :

 

子供にも読めるように名前にふりがなをつけた。
 
Tôi đã chi chú cách đọc lên trên tên để ngay cả trẻ em cũng có thể đọc được
 
忘れ物をしないようにしてください。
 
Xin nhớ đừng bỏ quên đồ
 
授業中はおしゃべりしないように。
 
Trong giờ học xim đừng nói chuyện
 
忘れないようにノートにメモしておこう。
 
Tôi sẽ ghi chú lại trong vở để khỏi quên
 

Được đóng lại.