Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N4 ] Câu 26 : ~ないてください ( xin đừng / không )

*Giải thích 
 
Mẫu câu này được dùng khi muốn yêu cầu ai đó đừng làm một việc gì đó.
 
*Ví dụ:
 
私は元気ですから、心配しないでください
 
Vì tôi khỏe nên đừng lo cho tôi
 
ここで写真を撮らないでください。
 
Xin đừng chụp ảnh ở đây
 
病院でタバコを吸わ内でください。
 
Xin đừng hút thuốc trong bệnh viện
 

Được đóng lại.