Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 84 : ~としたら~ ( Nếu… )

Giải thích:

Diễn tả một hay nhiều giả định

Ví dụ :

家を建てるとしたら、大きい家がいい。
 
Nếu mà xây nhà thì tôi muốn xây một căn nhà lớn
 
責任があるとしたら、私ではなくあなたの方です。
 
Nếu mà phải chịu trách nhiệm thì không phải là tôi mà là bạn đó
 
もし宝くじがあたったとしたら、車を買おう
 
Nếu mà trúng số thì tôi sẽ mua xe hơi
 

Được đóng lại.