Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 83 : ~といっても(~と言っても)Dù nói là…..nhưng

Giải thích:

Diễn tả thực tế so với điều được nghĩ từ đó khác nhau.

Ví dụ :

雪が降ったといっても、ほんの少しで、すぐ消えてしまいました。
 
Nói là tuyết rơi, nhưng cũng chỉ rơi có một xíu thôi, rồi tan ngay
 
日本舞踊ができるといっても、ほんのお遊び程度です。
 
Nói là biết múa điệu múa Nhật Bản nhưng thực ra cũng chỉ ở mức múa để chơi mà thôi
 
田舎へ帰るといっても、一週間程度で、すぐまた帰って来ます。
 
Nói là về quê nhưng độ một tuần tôi sẽ lên
 

Được đóng lại.