Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 65 : ~っぱい ( Thấy như là )

Giải thích:

Cảm thấy như là, thấy như là; Dễ làm

Ví dụ :

男は白っぱい服を着ていた。
 
Gã đàn ông mặc đồ gần như là màu trắng
 
あの人は忘れっぱくて困る
 
Tôi thật là khổ sở vì người đó có tính hay quên
 
この牛乳水っぱくてまずいよ。
 
Thứ sữa bò này loãng như nước lã, dở quá
 
30にもなって、そんなことで怒るなんて子供っぱいね。
 
30 tuổi rồi mà còn giận những chuyện như vậy, thật là giống con nít quá đi
 
Chú ý:
Chỉ dùng với thể Nっぱい và Aいっぱい Dùng để nói đặc tính của sự vật
Thường không có sự lặp đi, lặp lại nhiều lần
Dùng để nói những việc không tốt Chỉ cùng với thể V-ますっぱい

Được đóng lại.