Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 11 : ~ばかり ( Chỉ toàn là )

Giải thích:
 
Dùng khi người nói có ý phê phán về chuyện, sự việc cứ lặp đi lặp lại, hoặc lúc nào cũng nằm trong trạng thái đó
 
Ví dụ:
 
弟は漫画ばかり読んでいる
 
Em trai tôi không học mà chỉ toàn là đọc truyện tranh
 
母は朝から晩まで小言ばかり言っている。
 
Mẹ tôi từ sáng tới tối lúc nào cũng cằn nhằn
 
6月ひ入ってから、毎日雨ばかりだ。
 
Sang tháng 6 thì ngày nào trời cũng mưa
 
今日は朝から失敗ばかりしている。
 
Hôm nay từ sáng tới giờ chỉ toàn làm hỏng việc mà thôi

Được đóng lại.