Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 97 : ~しかない~ ( Chỉ là, chỉ còn cách…. )

Giải thích:

Thường sử dụng để biểu thị ý chỉ làm như thế thôi chứ không còn cách nào khác, cũng như không còn khả năng nào khác.

Ví dụ:

ここまで来ればもう頑張ってやるしかほかに方法はありませんね。
 
Đã đến nước này thì chỉ còn cách gắng sức mà làm, ngoài ra không còn cách nào khác
 
高すぎて買えないから、借りるしかないでしょう。
 
Đắt quá, không mua nổi, có lẽ chỉ còn cách là mượn thôi
 
そんなに学校がいやならやめるしかない
 
Đã chán trường như thế thì chỉ còn cách bỏ học thôi
 

Được đóng lại.