Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 83 : ~ぎみ(~気味)Có vẻ, hơi có, cảm giác là

Giải thích:

Diễn tả ý nghĩa “có tình trạng như vậy, có khuynh hướng như vậy”

Ví dụ :

ちょっと風邪気味でせきが出る。
 
Tôi bị ho, có vẻ hơi bị cảm
 
彼女は少し緊張気味だった。
 
Cô ấy có vẻ hơi căng thẳng
 
ここのところ、少し疲れ気味で、仕事がはかどらない。
 
Dạo này có vẻ hơi mệt nên công việc không được trôi chảy lắm
Chú ý:
Thường dùng với trường hợp mang nghĩa xấu
 

Được đóng lại.