Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 79 : ~からといって ( Vì lí do )

Giải thích:

Chỉ vì lí do, tuy nhiên, tuy thế mà, không nhất thiết (không thể vì một lý do nào đó mà kết luận hay khẳng định)

Ví dụ :

手紙がしばらく来ないからといって、病気だとはかひらないよ。
 
Cho dù đã lâu thu không tới, cũng không hẳn là bị bệnh
 
いくらおふくろだからといって、私の日記を読むなんてゆるせない。
 
Cho dù là mẹ tôi đi nữa thì cũng không được đọc nhật kí của tôi
 
お金があるからといって、偉いわけではない。
 
Không phải cứ có tiền thì ghê gớm lắm
 

Được đóng lại.