Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 67 : ~おかげで/~おかでだ ( Nhờ có… )

Giải thích:

Diễn tả tình trạng vì có sự trợ giúp, giúp đỡ đã trở nên, trở thành kết quả tốt

Ví dụ :

あなたのおかげで助かりました。
 
Nhờ anh mà tôi đã được cứu thoát
 
今年は夏が涼しかったおかげで冷房はほとんど使わずにすんだ。
 
Năm nay nhờ mùa hè mát mẻ nên sinh hoạt hầu như khỏi dùng máy lạnh
 
子供が助かったのはあなたのおかげです。
 
Con tôi được cứu thoát là nhờ vào ông
 

Được đóng lại.