Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 59 : ~しだいだ(~次第だ)Chuyện là, lý do là, kết quả là….

Ví dụ :

するかしないかは、あなた次第だ。
 
Làm hay không là chuyện của anh
 
世の中は金次第でどうにでもなる。
 
Ở đời có chuyện là mọi chuyện tùy thuộc vào đồng tiền, có tiền mua tiên cũng được
 
結婚した相手次第で人生が決まってしまうこともある。
 
Cũng có chuyện là cuộc đời của ta được quyết định tùy theo người bạn đời của ta
 

Được đóng lại.