Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 55 : ~たまらない~ ( Rất là…. )

Ví dụ :

将来の事が心配でたまらない。
 
Tôi rất lo lắng chuyện tương lai
 
私たちはあなたがいなくてとても寂しくてたまらない
 
Chúng tôi không có bạn thì rất buồn
 
その話をしてよ。聞きたくてたまらない
 
Hãy nói tôi nghe đi, tôi rất muốn nghe chuyện đó

Chú ý:

Ngoài ra còn dùng trong hội thoại, đáp lại nội dung đã nghe từ người nói “không thể chịu đựng được”

 

あの湖では面白いほど魚がつれるんだよ。

 

Cái hồ ấy câu được rất nhiều cá, thích thật

 

つり好きにはたまらないね。

 

Những ai thích câu cá, chắc là không thể nào chịu được nếu không thể xách cần đến đó

 

Được đóng lại.