Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 16 : ~せいか~ ( Có lẽ vì… )

*Giải thích:
 
Diễn tả tình trạng không thể nói rõ nhưng là nguyên nhân của việc phát sinh đó.
 
*Ví dụ:
 
春になったせいでしょうか、いくら寝ても眠くてたまりません。
 
Chắc là do trời đã sang xuân hay sao mà ngủ bao nhiêu vẫn cảm thấy buồn ngủ chịu không nổi
 
年のせいか、この頃疲れやすい。
 
Chắc là do tuổi tác chăng, dạo này tôi hơi mệt
 
年頃になってせいか、彼女は一段ときれいになった。
 
Chắc là do đến tuổi dậy thì mà cô ấy đẹp hẳn ra
 

Được đóng lại.