Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 73 : ~いかんだ ( Tùy theo, phụ thuộc vào )

Ví dụ:

これが成功するかどうかはみんなの努力いかんだ。
 
Chuyện này có thành công được hay không là nhờ vào nỗ lực của mọi người.
 
環境破壊を食い止めることは、私たち一人一人の心掛けいかんだ。
 
Có ngăn chặn được việc tàn phá môi trường hay không là tùy thuộc vào sự dốc sức của từng người trong mỗi chúng ta.

Được đóng lại.