Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 70 : ~あっての ( Vì, vì có, chính vì )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp biểu thị vì có sự vật, sự việc, chính bởi có sự vật/ sự việc đó nên mới

Ví dụ:

あなたあっての私です。
 
Em không thể sống thiếu anh
 
あなたの援助あっての私の成功だ。
 
Thành công của tôi là do có sự trợ giúp của bạn

Được đóng lại.