Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 34 : ~てもさしつかえない ( Dù có làm gì thì cũng được )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp biểu thị việc dù có làm một cái gì đó thì cũng không ảnh hưởng gì, được phép làm cái gì đó.

Ví dụ :

無理をしなければ運動をしてもさしつかえありません。
 
Chỉ cần đừng gắng quá sức, còn thì anh có vận động cơ thể cũng không sao cả.
 
この書類ははんこがなくてもさしつかえない。
 
Loại giấy tờ này dù không có đóng dấu cũng chẳng sao

Được đóng lại.