Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 30 : いかん ( tùy theo, tùy thuộc vào )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp biểu thị tùy theo, bởi / do kết quả của cái này mà có hành động tiếp theo.

Ví dụ :

これが成功するかどうかはみんなの努力いかんだ。
 
Chuyện này có thành công được hay không là nhờ vào nỗ lực của mọi người
 
あの人いかんで予算は何とでもなる。
 
Tùy thuộc vào người đó mà lượng ngân sách có thể bao nhiêu cũng được

Được đóng lại.