Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 161 : ~ぶんには(~分には) Nếu chỉ…thì

Giải thích:

Mang ý nghĩa「その限りでは」 (trong chừng mực đó thì), nếu chỉ trng phạm vi thì

Ví dụ:

はたで見ている分には楽そうだが、自分でやってみるとどんなに大変かがわかる。
 
Chỉ đứng bên ngoài nhìn thì thấy có vẻ dễ, nhưng tự tay mình làm thì sẽ thấy vất vả tới chừng nào.
 
私はいかなる宗教も信じない。しかし、他人が信じる分には一向にかまわない。
 
Tôi không tin tôn giáo nào cả. Tuy nhiên, người khác tin thì tôi không thấy ảnh hưởng gì cả.

Được đóng lại.