Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 156 : ~はさておき ( Tạm thời không nghĩ đến )

Giải thích:

Tạm thời không nghĩ đến, gạt vấn đề sang một bên
Diễn tả chuyện quan trọng nên làm trước hết, tạm thời gác những chuyện khác qua một bên.

Ví dụ :

留学の問題はさておき、今の彼には健康を取り戻すことが第一だ。
 
Tạm thời không nghĩ đến chuyện đi du học, việc quan trọng nhất bây giờ là hồi phục sức khỏe cho cậu ấy.
 
責任が誰にあるのかはさておき、今は今後の対策を考えるべきだ。
 
Tạm thời không nhắc đến chuyện trách nhiệm thuộc về ai, việc nên làm bây giờ là tìm ra cách giải quyết.

Được đóng lại.