Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 132 : ~ならいざしらず ( Nếu là…thì được nhưng )

Ví dụ:

他の人ならいざしらず、私はそんなことができない。
 
Nếu là người khác thì được, nhưng tôi thì không thể làm như thế
 
国内旅行ならいざしらず、海外旅行に行くとなると、準備を大変だ。
 
Nếu du lịch trong nước thì còn được nhưng nếu du lịch nước ngoài thì việc chuẩn bị cũng vất vả

Được đóng lại.