Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 131 : ~なみ(~並み)Giống như là

Ví dụ :

やっと人並みに生活します。
 
Chúng tôi đang sống như là dân thường
 
今の家賃並みの支払いでマンションが買えます。
 
Có thể mua căn hộ với chi phí thanh toán như là thuê bay giờ

Được đóng lại.