Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 123 : ~ともあろうものが ( Với cương vị….nhưng )

Giải thích:

Dùng để nhấn mạnh phê phán, chỉ trích, nghi vấn với biểu hiện tình trạng mâu thuẫn mặc dù phải có chuyện như thế là đương nhiên nhưng thực tế thì ngược lại điều đó.

Ví dụ:

大蔵官僚ともあとうものが、賄賂を受け取るとは驚いた。
 
Với cương vị là quan chức bộ tài chính nhưng lại đi nhận hối lộ.
 
母親ともあろうものが、生まれた自分の子供をゴミ箱に捨てるとは、全く恐ろしい話だ。
 
Một người làm mẹ mà đi vứt bỏ đứa con mình vào sọt rác thì thật là khủng khiếp.
Chú ý:
Giống với mẫu câu 「たるもの」hoặc「~としたことが」
 

Được đóng lại.