Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 104 : ~てまえ(~手前)Chính vì…

Giải thích:

Thể hiện ý nghĩa vì có lí do, khi suy nghĩ trên lập trường thì cần phải…và nếu không làm theo vế sau thì cảm thấy có vấn đề, xấu hổ.

Ví dụ:

知っていると言った手前、わたしがやらざるを得なくなった。
 
Chính vì đã nói là biết nên tôi phải làm
 
自分が一番若い手前、皆のお茶を入れるのは当然だ。
 
Chính vì còn trẻ nên phải châm trà cho mọi người là việc đương nhiên
 
この仕事は先生に紹介してもらった手前、すぐにはやめることはできない。
 
Công việc này chính vì được giáo viên giới thiệu nên không thể nghĩ việc ngay được.
 

Được đóng lại.