Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 103 : ~てはばからない ( Liều lĩnh, bạo gan dám… )

Giải thích:

Diễn tả hành động mặc dù phải e ngại, cảm thấy khó chịu nhưng bạo gan để làm gì đó.

Ví dụ:

彼女は権力者を気取ってはばかりからない人です。
 
Cố ấy là người bạo gan dám ra vẻ là người quyền lực.
 
彼は自分は天才だといってはばからない。
 
Anh ấy bạo gan dám nói về bản thân mình

Được đóng lại.