Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 10 : ~をもって ( Bởi, bằng, vào lúc )

Giải thích:
 
Dùng để nêu lý do
 
Dùng để chỉ thời điểm bắt đầu (hay kết thúc) điều gì đó
 
Dùng để biểu thị trạng thái
 
Ví dụ:
 
このレポートをもって、結果報告とする。
 
Tôi sẽ lấy bản báo cáo này làm kết quả
 
自信をもって頑張ってね。
 
Hãy tự tin mà cố gắng lên nhé
 
この書類をもって、証明書とみなす。
 
Tôi sẽ xem giấy tờ này như là giấy chứng minh
 

Được đóng lại.