Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO Tin Tức ] 服の会社のしまむら「外国人が働く会社は法律を守って」

ふく会社かいしゃのしまむら「外国人がいこくじんはたら会社かいしゃ法律ほうりつまもって」

*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.