Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 43 : 気を引き締めるように。 ( Hãy chú ý hơn nữa! )

 気を引き締めるように。Hãy chú ý hơn nữa!
部長

Trưởng ban
発注ミスがあったそうだね。Nghe nói, có lỗi trong khâu đặt hàng đúng không nhỉ?
クオン

Cường
申し訳ございません。Tôi rất xin lỗi ạ.
山田

Yamada
私がもう一度、確認するべきでした。Lẽ ra tôi nên xác nhận lại một lần nữa mới phải.
部長

Trưởng ban
気を引き締めるように。

任された仕事は、しっかり頼みますよ。
Hãy chú ý hơn nữa!

Việc đã được giao phó, hãy làm cho tốt.

Nhắc nhở ai hãy nên làm gì: động từ nguyên thể+ yô ni
VD: hayaku iku yôni= “hãy đi sớm” 
Diễn tả ý nên làm việc gì: động từ nguyên thể+ beki desu
VD: chokusetsu iu beki desu= “nên nói trực tiếp”
Đào tạo nhân lực 
 
      Ở Nhật có câu “công ty cũng là một con người”, muốn công ty phát triển cần quan tâm đầy đủ. Vì thế, các công ty Nhật Bản rất coi trọng việc đào tạo nhân lực. Người có thâm niên hướng dẫn cho những người mới vào từ những việc nhỏ nhất ởcông ty. Ngoài ra, còn rất nhiều chương trình đào tạo khác. Đặc biệt trong việc đào tạo nhân viên mới, không chỉ có đào tạo về chuyên môn, mà còn đào tạo cả về tinh thần bằng các hoạt động như đi bộ đường trường, ngồi thiền... Trong việc đào tạo viên chức tại các cơ quan hành chính địa phương, để rèn luyện tinh thần phụng sự, có nơi yêu cầu toàn bộ nhân viên trong sở đi thu nhặt rác thải. Để tăng cường sự gắn bó và nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc, có nơi còn đào tạo cho nhân viên thuần thục các điệu múa truyền thống địa phương. 

Được đóng lại.