Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 32 : モニター調査をしてはいかがでしょうか? ( Khảo sát ý kiến khách hàng chọn lọc thì thế nào? )

モニター調査をしてはいかがでしょうか?Khảo sát ý kiến khách hàng chọn lọc thì thế nào?
クオン

Cường
商品の魅力を知ってもらう必要があります。

外国人を対象にモニター調査をしてはいかがでしょうか?
Chúng ta cần giới thiệu với khách hàng về những điểm hấp dẫn của sản phẩm.

Mọi người thấy việc khảo sát ý kiến khách hàng chọn lọc với đối tượng là người nước ngoài thì thế nào ạ?
佐藤

Satô
コストがかかりすぎます。Chi phí quá tốn kém.
部長

Trưởng ban
でも、彼らの好みを知るチャンスですよ。Nhưng đó là cơ hội để biết được sở thích của họ đấy.

GHI NHỚ
Gợi ý hoặc đề xuất: động từ thay đuôi –masu bằng đuôi –te + wa ikaga deshô ka? = “__ thì thế nào?” 
Diễn tả sự quá mức: động từ thay đuôi –masu bằng sugimasu
VD: jikan ga kakarimasu → jikan ga kakari sugimasu= “mất nhiều thời gian quá” 
“Dọn dẹp bàn thì thếnào nhỉ?” 
 
      Các công ty sử dụng lao động nước ngoài thường có chương trình đào tạo nhân viên mới cách ăn nói và ứng xử theo phong cách điển hình của Nhật Bản. Tuy vậy, vẫn xảy ra tình huống không hiểu đúng ý do cách nói mơ hồ đặc trưng của người Nhật. 
 
      Ví dụ, một cấp trên thấy nhân viên người nước ngoài để bàn làm việc bừa bộn bèn nói kirei ni shitara?“Dọn dẹp bàn thì thế nào nhỉ?”. Ngày hôm sau, bàn làm việc của nhân viên vẫn bừa bộn như thế. Cấp trên nói câu kia là muốn nói rằng, “Sao cậu không dọn dẹp bàn ngay đi, khách đến mà thấy bàn làm việc bừa bộn như thế thì sẽrất khó nhìn”, nhưng người nhân viên đã không hiểu đúng ý của cấp trên, tưởng câu kirei ni shitara?chỉ là câu nói bình thường. Có lẽ, cấp trên phải chỉ thị rõ ràng là “Trên bàn không được để cái gì khác ngoài máy tính cá nhân”.  
 
      Nghệ thuật làm việc ở Nhật Bản là phải hiểu được ẩn ý đằng sau những câu nói mơ hồ. 

Được đóng lại.