Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 2 : それは何ですか? ( Đấy là cái gì? )

 

 

 それはなんですか? 
山田

Yamada
クオンさん。

これがあなたの名刺です。
Anh Cường ơi,

Đây là danh thiếp của anh.
クオン

Cường
ありがとうございます。

それは何ですか?
Xin cảm ơn chị.

Đấy là cái gì ạ?
山田

Yamada
これは社員証です。Đây là thẻ nhân viên.

Dùng đại từ chỉ định đểnói tên đồ vật: kore wa __desu= “đây là __” 

Hỏi tên một vật nào đó: __wa nan desu ka?= “__ là cái gì?”   

KO-SO-A-DO KOTOBA là tập hợp các từ bắt đầu bằng các chữ cái KO-SO-A-DO trong các đại từ chỉ định KORE (cái này), SORE (cái đó), ARE (cái kia) và đại từ nghi vấn DORE (cái nào). KOTOBA có nghĩa là “từ”. KO-SO-A-DO KOTOBA chỉ nơi chốn gồm có: KOKO (chỗ này), SOKO (chỗ đó), ASOKO (chỗ kia) và DOKO (chỗ nào).


KO-SO-A-DO KOTOBA là những từ dùng rất tiện, vì có thể dùng “cái này” “cái đó” thay cho tên gọi cụ thể. Tuy nhiên, không phải lúc nào người nghe cũng hiểu đúng ý người nói. Ví dụ, 2 vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm, nhưng khi người chồng nói: “Lấy cho tôi cái kia!” với ý là tờ báo, thì người vợ lại đưa cho chồng đôi kính!

Được đóng lại.