Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 16: 日本に来てからどのぐらいですか

日本にほんてからどのぐらいですか

Đến Nhật khoảng bao lâu rồi?

Hội Thoại:

A: アリーさんは日本にほんてからどのぐらいですか

 Chị Ari đến Nhật được khoảng bao lâu rồi?

B: 来月らいげつで、ちょうど3ねんです。

 Tháng sau là tròn 3 năm.

A: そうですか。ずっとと東京とうきょうですか

 Thế à, chị ở Tokyo suốt à?

B: いいえ、はじめの一年いちねんはと京都きょうとにいました。

 Không, năm đầu tiên tôi ở Kyoto.

Từ vựng:

来月 らいげつ tháng sau

東京 とうきょう Tokyo

京都 きょうと Kyoto

Chú ý:

● Cách nói “từ sau khi”: thể て của động từ + から

Ví dụ: 来る くる → 来て + から → 来てから từ sau khi đến

日本語を始める → 日本語を始めてから từ sau khi bắt đầu học tiếng Nhật

Được đóng lại.