Cùng nhau học tiếng nhật

あらためる

Cấu trúc:【あらためる】 lại R-あらためる

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Đi kèm với dạng liên dụng của động từ nhưng số lượng động từ được sử dụng có giới hạn. Diễn tả ý nghĩa “sửa chữa những khuyết điểm trước kia, chuyển sang những điểm mới hoàn toàn”.

Được đóng lại.