Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N4 ] Câu 7 : ~なら~ ( Nếu là )

 

Giải thích:
 
Dùng để diễn đạt một thông tin nào đó về chủ đề mà đối tác hội thoại nêu ra trước đó.
 
Ví dụ:
 
お金のことなら心配しなくていいですよ。何とかなりますから。
 
Chuyện tiền bạc anh không cần phải lo. Vì tôi có thể xoay xở được
 
佐藤さん見ませんでしたか?
 
Anh có thấy Sato không?
 
佐藤さんなら、図書館にいましたよ。
 
Sato ha? Lúc nảy anh ấy ở trong thư viện đấy
 
例おこならもう社長に伝え手あります。
 
Chuyện ấy tôi đã báo cáo cho giám đốc rồi
 
Chú ý:
 
Dùng để diễn đạt một thông tin trong phạm vi giới hạn của một chủ đề nêu ra và đánh giá cao nhất trong giới hạn đó. Vế sau của 「Nなら」là thể hiện 「Nが一番だ」hoặc「Nがいい」
 
 
 
 

Được đóng lại.